Pintura

CINC, 2021
GIRASOL, 2021
FLOR GROGA, 2021
NOCTURN, 2021
FRAGMENT, 2021
ESPAI VERMELL, 2021
RESIDUAL, 2021
DECADÈNCIA, 2021
EMBULL, 2021
PRIMAVERA, 2021
REMUNTANT, 2021
OMBRES BLANQUES, 2021
EMBOIRAT, 2021
CINC HOMES, 2020
RANGLERA, 2020
ROSA, 2020
MOVIMENTS, 2020
CARES BLANQUES, 2020
PERSPECTIVA HUMANA, 2020
YOLANDA, 2020
Galaxia II, 2020
CARA EMARCADA, 2020
FLORS, 2020
CONTRALUM, 2020
PERFIL MEDITERRANI, 2020
Plujós, 2018
Poder, 2018
Esquena, 2017
Dispersió, 2015
Místic, 2015
Moviments, 2014
Expresions, 2014
Dama, 2014
Confusió, 2012
Línies Urbanes, 2009
Barreres Digitals, 2008
Saturació, 2008
Espai Blanc, 2004
Darrera vidre I, 2004
Freqüències, 2003
Alineats, 2003
Llavis verds, 2003
Women, 2000

CINC, 2021

Pintura-Mixta

GIRASOL, 2021

85x60 / Pintura-Mixta

FLOR GROGA, 2021

58x32 / Pintura-Mixta

NOCTURN, 2021

117x111 / Pintura-Mixta

FRAGMENT, 2021

21x23 / Pintura-Mixta

ESPAI VERMELL, 2021

61x36 / Pintura-Mixta

RESIDUAL, 2021

98x123 / Pintura-Mixta

DECADÈNCIA, 2021

116x90 / Pintura-Mixta

EMBULL, 2021

38x43 / Pintura-Mixta

PRIMAVERA, 2021

110x110 / Pintura-Mixta

REMUNTANT, 2021

25x23 / Pintura-Mixta

OMBRES BLANQUES, 2021

65x125 / Pintura-Mixta

EMBOIRAT, 2021

34x36 / Pintura-Mixta

CINC HOMES, 2020

21x34 / Pintura-Mixta

RANGLERA, 2020

29x39 / Pintura-Mixta

ROSA, 2020

40x23 / Pintura-Mixta

MOVIMENTS, 2020

60x85 / Pintura-Mixta

CARES BLANQUES, 2020

60x85 / Pintura-Mixta

PERSPECTIVA HUMANA, 2020

60x85 / Pintura-Mixta

YOLANDA, 2020

34x49 / Pintura-Mixta

Galaxia II, 2020

38x62 / Pintura-Mixta

CARA EMARCADA, 2020

18x20 / Pintura-Mixta

FLORS, 2020

38x21 / Pintura-Mixta

CONTRALUM, 2020

80x81 / Pintura-Mixta

PERFIL MEDITERRANI, 2020

92x116 / Pintura-Mixta

Plujós, 2018

130x200 / Pintura-Mixta

Poder, 2018

32x105 / Pintura-Mixta

Esquena, 2017

110x110 / Pintura-Mixta

Dispersió, 2015

140x200 / Pintura-Mixta

Místic, 2015

90x120 / Pintura-Mixta

Moviments, 2014

56,5x57,7 / Pintura-Mixta

Expresions, 2014

90x120 / Pintura-Mixta

Dama, 2014

150x150 / Pintura-Mixta

Confusió, 2012

150x150 / Pintura-Mixta

Línies Urbanes, 2009

150x150 / Pintura-Mixta

Barreres Digitals, 2008

74x87 / Pintura-Mixta

Saturació, 2008

89x116 / Pintura-Mixta

Espai Blanc, 2004

150x150 / Pintura-Mixta

Darrera vidre I, 2004

116x89 / Pintura-Mixta

Freqüències, 2003

170x230 / Pintura-Mixta

Alineats, 2003

121x196 / Pintura-Mixta-Fusta

Llavis verds, 2003

122x196 / Pintura-Mixta

Women, 2000

190x80 / Pintura-Mixta