Pintura

Te Deum de Bruckner, 2022
Rèquiem de Mozart, 2022
Finlàndia de Sibelius, 2022
Cantata de Bach, 2022
Stravinski, 2022
Haydn, 2022
Ombres, 2022
Exaltació, 2022
Calma d’estiu, 2022
Arrels d’Àsia, 2022
Sobreposicions, 2022
Galàxia, 2022
Tapís, 2022
Tres, 2022
Homenatge a Pollock, 2022
Ucraïna, 2022
Volcànic, 2022
Tardor, 2022
Pell blanca, 2022
Llàgrimes negres, 2022
Fragments, 2022
Confluències, 2022
CINC, 2021
NOCTURN, 2021
RESIDUAL, 2021
DECADÈNCIA, 2021
EMBULL, 2021
PRIMAVERA, 2021
REMUNTANT, 2021
OMBRES BLANQUES, 2021
EMBOIRAT, 2021
CARES BLANQUES, 2020
YOLANDA, 2020
Galaxia II, 2020
CARA ENMARCADA, 2020
Plujós, 2018
Poder, 2018
Esquena, 2017
Dispersió, 2015
Místic, 2015
Expresions, 2014
Dama, 2014
Confusió, 2012
Barreres Digitals, 2008
Saturació, 2008
Espai Blanc, 2004
Darrera vidre I, 2004
Freqüències, 2003
Alineats, 2003
Llavis verds, 2003
Women, 2000

Te Deum de Bruckner, 2022

120x120 / Pintura-Mixta

Rèquiem de Mozart, 2022

200x145 / Pintura-Mixta

Finlàndia de Sibelius, 2022

100x100 / Pintura-Mixta

Cantata de Bach, 2022

145x145 / Pintura-Mixta

Stravinski, 2022

150x150 / Pintura-Mixta

Haydn, 2022

120x120 / Pintura-Mixta

Ombres, 2022

110x110 / Pintura-Mixta

Exaltació, 2022

110x110 / Pintura-Mixta

Calma d’estiu, 2022

120x90 / Pintura-Mixta

Arrels d’Àsia, 2022

45x39 / Pintura-Mixta

Sobreposicions, 2022

45x39 / Pintura-Mixta

Galàxia, 2022

80x80 / Pintura-Mixta

Tapís, 2022

85x60 / Pintura-Mixta

Tres, 2022

195x121 / Pintura-Mixta

Homenatge a Pollock, 2022

45x39 / Pintura-Mixta

Ucraïna, 2022

120x100 / Pintura-Mixta

Volcànic, 2022

120x100 / Pintura-Mixta

Tardor, 2022

45x39 / Pintura-Mixta

Pell blanca, 2022

36x36 / Pintura-Mixta

Llàgrimes negres, 2022

120x100 / Pintura-Mixta

Fragments, 2022

45x39 / Pintura-Mixta

Confluències, 2022

20x100 / Pintura-Mixta

CINC, 2021

Pintura-Mixta

NOCTURN, 2021

117x111 / Pintura-Mixta

RESIDUAL, 2021

98x123 / Pintura-Mixta

DECADÈNCIA, 2021

116x90 / Pintura-Mixta

EMBULL, 2021

38x43 / Pintura-Mixta

PRIMAVERA, 2021

110x110 / Pintura-Mixta

REMUNTANT, 2021

25x23 / Pintura-Mixta

OMBRES BLANQUES, 2021

65x125 / Pintura-Mixta

EMBOIRAT, 2021

34x36 / Pintura-Mixta

CARES BLANQUES, 2020

60x85 / Pintura-Mixta

YOLANDA, 2020

34x49 / Pintura-Mixta

Galaxia II, 2020

38x62 / Pintura-Mixta

CARA ENMARCADA, 2020

18x20 / Pintura-Mixta

Plujós, 2018

130x200 / Pintura-Mixta

Poder, 2018

32x105 / Pintura-Mixta

Esquena, 2017

110x110 / Pintura-Mixta

Dispersió, 2015

140x200 / Pintura-Mixta

Místic, 2015

90x120 / Pintura-Mixta

Expresions, 2014

90x120 / Pintura-Mixta

Dama, 2014

150x150 / Pintura-Mixta

Confusió, 2012

150x150 / Pintura-Mixta

Barreres Digitals, 2008

74x87 / Pintura-Mixta

Saturació, 2008

89x116 / Pintura-Mixta

Espai Blanc, 2004

150x150 / Pintura-Mixta

Darrera vidre I, 2004

116x89 / Pintura-Mixta

Freqüències, 2003

170x230 / Pintura-Mixta

Alineats, 2003

121x196 / Pintura-Mixta-Fusta

Llavis verds, 2003

122x196 / Pintura-Mixta

Women, 2000

190x80 / Pintura-Mixta