Pintura

NOCTURN, 2021
ESPAI VERMELL, 2021
EMBULL, 2021
DECADENCIA, 2021
PRIMAVERA, 2021
Plujos, 2018
Poder, 2018
Esquena, 2017
Dispersió, 2015
Místic, 2015
Moviments, 2014
Expresions, 2014
Dama, 2014
Confusió, 2012
Línies Urbanes, 2009
Barreres Digitals, 2008
Saturació, 2008
Espai Blanc, 2004
Darrera vidre I, 2004
Freqüències, 2003
Alineats, 2003
Llavis verds, 2003
Women, 2000

NOCTURN, 2021

117x111 / Pintura-Mixta

ESPAI VERMELL, 2021

61x36 / Pintura-Mixta

EMBULL, 2021

43x38 / Pintura-Mixta

DECADENCIA, 2021

116x90 / Pintura-Mixta

PRIMAVERA, 2021

110x110 / Pintura-Mixta

Plujos, 2018

130x200 / Pintura-Mixta

Poder, 2018

32x105 / Pintura Mixta

Esquena, 2017

110x110 / Pintura-Mixta

Dispersió, 2015

200x140 / Pintura/Mixta

Místic, 2015

120x90 / Pintura-Mixta

Moviments, 2014

56,5x57,7 / Pintura-Mixta

Expresions, 2014

90x120 / Pintura-Mixta

Dama, 2014

150x150 / Pintura-Mixta

Confusió, 2012

150x150 / Pintura-Mixta

Línies Urbanes, 2009

150x150 / Pintura-Mixta

Barreres Digitals, 2008

74x87 / Pintura-Mixta

Saturació, 2008

116x89 / Pintura-Mixta

Espai Blanc, 2004

150x150 / Pintura -Mixta

Darrera vidre I, 2004

116x89 / Pintura-Mixta

Freqüències, 2003

230x170 / Pintura-Mixta

Alineats, 2003

196x121 / Pintura-Mixta-Madera

Llavis verds, 2003

196x122 / Pintura-Mixta

Women, 2000

190x80 / Pintura-Mixta