Concepte

En la seva carrera com a escultor de grans dimensions, Josep Bofill manifesta també un gran interès per les obres en miniatura de les grans cultures fenícia, grega, egípcia i romana. Seguint el seu estil personal, crea una sèrie de mini escultures, que contrasten amb els grans volums, donant-los així un caràcter més íntim i fetitxista. Posteriorment, i sense perdre aquests valors, adapta aquestes miniatures a la portabilitat humana, nomenant-les “Sculptures à porter”, fent d’aquesta manera que l’obra sigui encara més sociable.
Per a la seva realització utilitza materials habitualment nobles (plata, bronze, or), encara que també recorre a altres materials si l’obra ho requereix.
Aquestes obres estan realitzades individualment a mà a Barcelona i signades per l’autor.